Download citation

A chain model for chromosomes

J. Chim. Phys., 58 (1961) 1072-1077
DOI: https://doi.org/10.1051/jcp/1961581072