Download citation

V.U.V. Photoionization process in non polar dielectric liquids

J. Chim. Phys., 96 1 (1999) 1-12
DOI: https://doi.org/10.1051/jcp:1999104